Commissies der N.S.R.V. Jolly Jumper

De vereniging kent verschillende commissies die het dagelijks bestuur der N.S.R.V. Jolly Jumper ondersteunen. De vereniging heeft een activiteitencommissie, ook wel AC genoemd. Zij verzorgen de maandelijkse activiteiten en borrel van de vereniging. Daarnaast heeft de vereniging de SO commissie. Deze commissie organiseert het SO van de vereniging.

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie_20/21

De activiteitencommissie 2023-2024 bestaat uit Famke Bakker, Anouk Trémolières, Lisa Holleman, Carla Demmering, Thijmen Bijker en Saskia Breit. 

 

Raad van Advies & Kascontrolecommissie

Raad van Advies adviseert het zittende bestuur voor de ALV’s van de vereniging. Daarnaast zijn de leden van de Raad van Advies te benaderen voor overleg of vragen over de verenging. Leden in de Raad van Advies hebben doorgaans een in eerdere besturen een functie vervult. Voor bestuursjaar 2023-2024 bestaat de Raad van Advies uit Eline Zandt (43e & 45e bestuur) en Luke Hasse (46e bestuur).

Om de penningmeester te controleren heeft de vereniging een kascontrolecommissie. Deze commissie ziet erop toe dat de penningmeester van het zittende bestuur zijn of haar taken correct uitvoert. Meestal nemen penningmeester of andere oud-bestuursleden uit voorgaande besturen deel aan de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie van 2023-2024 bestaat tot Channah Kesseler en Eline Zandt.