Belangrijke document

De vereniging heeft een aantal belangrijke documenten, zoals het huishoudelijk reglement, statuten en de privacyverklaring. Deze documenten zijn voor iedereen toegankelijk: leden en niet-leden. Hieronder is een overzicht weergegeven van alle documenten. Door op de button te klikken opent het document zich vanzelf.

De statuten bevatten de grondregels van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement bevat regels die een aanvulling en uitwerking van de statuten vormen.

In dit document staat waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld. Verder wordt aangegeven hoe u uw gegevens kunt aanpassen en hoe er bezwaar gemaakt kan worden tegen het verzamelen van de persoonsgegevens.

In dit register wordt bijgehouden welke persoonsgegevens verwerkt worden en van wie de gegevens zijn. Ook wordt aangegeven waarom de gegevens worden verwerkt. Door dit document wordt voldaan aan de verantwoordingsplicht van de vereniging.

This document explains why and how your personal data is collected. Furthermore it explains how you can change your data and how you can object to the collection of your personal data.

De KNHS-VNS heeft persoonsgegevens nodig, onder andere voor de deelname aan Steden Ontmoetingen. In dit document geeft de KNHS-VNS aan welke gegevens ze verzamelen en waarvoor ze worden gebruikt.